A. Dự đoán đường đi Bão biển

 

 

https://www.typhoon2000.ph/t2kgraphsat.gif

 

 

  • Ảnh dự  báo bão từ https://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/images/W.png

https://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/W.html


 

https://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/images/W.png

 

 

 

Current Satellite Images
Region Image Type
Atlantic IR Visible
Atlantic WV IR En
NE Pacific IR Visible
NW Pacific IR WV
Indian Ocean IR Visible
W Australia IR WV
E Australia IR WV
SW Pacific IR WV
Tropical Cyclone Windspeed Scale
Strength Category 1 Minute Maximum Sustained Winds
knots mph km/h
Tropical Depression TD <34 <39 <63
Tropical Storm TS 34-63 39-73 63-118
Typhoon Cat 1 64-82 74-95 119-153
Typhoon Cat 2 83-95 96-110 154-177
Typhoon Cat 3 96-112 111-129 178-208
Typhoon Cat 4 113-136 130-156 209-251
Super Typhoon Cat 5 >136 >156 >251**********************************************************************

 

B. Tập hợp ảnh vệ tinh

 


Ảnh từ trang https://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/ab/abpwsair.jpg

https://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/ab/abpwsair.jpg

-----------------------------------------------------------

 

Ảnh chụp từ vệ tinh MTSAT

(https://www.goes.noaa.gov/FULLDISK/MTIR.JPG)

https://www.goes.noaa.gov/FULLDISK/MTIR.JPG=

* Watch this storm in Flash: Flash page 

-----------------------------------------


West Pacific Imagery page

Ảnh lấy từ địa chỉ:  https://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/images/irngms.GIF

https://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/images/irngms.GIF=

 

-----------------------------------------------------------------

Ảnh lấy từ địa chỉ:  https://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG

https://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG=

---------------------------------------

 

Ảnh lấy từ địa chỉ https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/vis-l.jpg

https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/vis-l.jpg

-----------------------

 

Ảnh lấy từ địa chỉ: https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/avn.jpg

https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/avn.jpg

-------------------------------------


Ảnh lấy từ địa chỉ: https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/rb-l.jpg

https://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/rb-l.jpg=

 

**************************************************************
 

C Ảnh tham khảo vùng khác

 

 

 

Ảnh Vệ Tinh Vùng Ấn Độ Dương

https://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/ab/abiosair.jpg

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ảnh Vệ Tinh Vùng Đông Bắc Đại Tây Dương (NorthEast Atlantic)

 

https://www.ssd.noaa.gov/eumet/neatl/rb-l.jpg

https://www.ssd.noaa.gov/eumet/neatl/rb-l.jpg

 

**************************************************************

D. Các trang tham khảo khác

 

www.jma.go.jp/en/gms/

www.ssd.noaa.gov/eumet/neatl/h5-loop-ir4.html

Dự Báo WRF –Xin bấm nút FWD để xem đường đi của bão

* Trang Chính VNBAOLUT.COM

*Đường Đi của Bão (WRF1, WRF2)

*Lượng Mưa do Bão (WRF1, WRF2)

*KTTV Việt Nam

*Hải Quân Hoa Kỳ

* NOAA-cơ quan khí tượng thủy văn Hoa Kỳ

*HongKong

* Phi Luật Tân

* Nhật Bản

*Taiwan

*Typhoon2000.ph

*Đường Đi của Bão(MIT)

* Tropical Storm Risk-TSR

 ------------

 

Liên hệ

Thông tin mưa bão khu vực Đông Nam Á
*Tổng hợp lại bởi Người Việt quan tâm bão

Tin tức

Thư mục trống.

© 2013 Bản quyền đã được bảo hộ.

Make a website for freeWebnode